Szkolenie na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet

Szkolenie w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet jest istotnym elementem zaangażowania ONZ na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet.

Szkolenie na rzecz równości płci jest procesem transformacyjnym, którego celem jest dostarczenie wiedzy, technik i narzędzi do rozwijania umiejętności i zmian postaw i zachowań. Jest to ciągły i długofalowy proces, który wymaga woli politycznej i zaangażowania wszystkich stron w celu stworzenia społeczeństw integracyjnych, które uznają potrzebę promowania równości płci.

Szkolenie jest narzędziem, strategią i środkiem umożliwiającym indywidualną i zbiorową transformację w kierunku równości płci poprzez podnoszenie świadomości i zachęcanie do uczenia się, budowania wiedzy i rozwijania umiejętności. Pomaga kobietom i mężczyznom zrozumieć rolę odgrywaną przez płeć oraz zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do promowania równości płci w ich codziennym życiu i pracy. Szkolenie w zakresie równości płci jest nieodłączną częścią realizacji naszych zobowiązań w zakresie równych praw człowieka dla wszystkich.

http://sanrahpo1.pl/masa-musculara
http://sanrahpo1.pl/misicne-mase
http://sanrahpo1.pl/steroidi-za-masu
http://sanrahpo1.pl/muskulu-masu
http://sanrahpo1.pl/anabolicke-steroidy
http://sanrahpo1.pl/muskelmasse
http://sanrahpo1.pl/massa-muscolare

Podejście Centrum Szkoleniowego ONZ ds. Kobiet do szkolenia na rzecz równości płci opiera się na kluczowych międzynarodowych instrumentach normatywnych, w szczególności:

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) Deklaracja pekińska i platforma działania

Nasze rozwiązania

Centrum Szkoleniowe ONZ dla kobiet zapewnia wysokiej jakości szkolenia, programy i zasoby dotyczące kluczowych zagadnień związanych z priorytetami ONZ dla kobiet, a także pojawiającymi się tematami. Wspieramy i stosujemy innowacyjne podejścia i metodologie uczenia się oparte na uczestnictwie. Współpracujemy z różnorodnymi partnerami na całym świecie, aby zapewnić jakość i skuteczność naszych usług szkoleniowych i produktów.

Naszą misją jest wspieranie ONZ i innych zainteresowanych stron w realizacji zobowiązań w zakresie równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i praw kobiet poprzez transformacyjne szkolenia i uczenie się.